1. január 17.

Hidrotokxikológiai vizsgálatokat megújító flow trough-átfolyóvizes rendszer kifejlesztése indult.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati felhívásán a SENTIMENTO Kft. 113 419 102 Ft állami támogatást nyert el. A vállalkozás 186 468 122 forint összköltségű projektje során hidrotokxikológiai vizsgálatokat megújító flow trough-átfolyóvizes rendszert fejleszt ki kémiai és biológiai eredetű anyagok analíziséhez.

A projekt célja a környezet- és gyógyszeriparban alkalmazott vegyületek hatását vizsgáló berendezés kifejlesztése. A piacon forgalomban lévő vegyületeket (pl. műtrágyák, növényvédőszerek, gyógyszerek stb.) bizonyos időközönként, míg az új, piaci bevezetés előtt álló anyagokat a bevezetés előtt kötelezően különböző analízisekkel (szárazföldi- és vízi közegben egyaránt) vizsgálni szükséges, melyek célja az anyagok humán- és környezeti biztonságának elemzése. Az analízis eredményeként kapja/kaphatja meg a piacon már forgalomban lévő vegyület a fennmaradási engedélyt, míg az új, piaci bevezetésre váró anyag ennek tükrében kaphatja meg a forgalomba hozatali engedélyét. A projekt tárgya a toxikológiai iparág hidrotoxikológiai piacán hiányként jelentkező, a vízi közegű vizsgálatok kivitelezési pontosságát segítő flow through-átfolyóvízes toxikológiai rendszer létrehozása. A berendezés hiánypótló, jelenleg komplex jellegű hidrotoxikológiai vizsgálatokat biztonságosan elvégző, multifunkciós rendszer nem létezik a kereskedelmi forgalomban. Ennek oka a többtényezős, humán- és környezetbiztonsági alapelveket figyelembevevő és rendszerszemléletű megközelítést igénylő kialakítás, mely a statikus és szemi-statikus rendszerekhez képest bonyolultabb és komplexebb műszaki megoldásokat és monitoring kimeneteket vár el a berendezéstől. A kifejlesztésre kerülő rendszerben olyan kémiai és biológiai eredetű anyagok vizsgálata valósulhat meg, mely anyagok összetétele az instabilitásuknak köszönhetően- 24 órán belül változhat. A berendezés segítségével közelíteni tudjuk az ismeretlen hatásmechanizmusú anyagok analízisét a környezetben is lejátszódó folyamatokhoz, és biztosítani tudjuk az EU által előírt szigorú biztonsági (humán és környezet) szabályokhoz való illeszkedést és megfelelést.

Az NKFI Alap „KFI_16” pályázati kiírásán 113 419 102 Ft állami támogatást elnyert, 186 468 122 Ft összköltségvetésű projekt 2018. január 5-én indult és várhatóan 2019. december 31-én zárul.