2018.08.01.

Megkezdődött egy a robbanásveszélyes környezetben alkalmazott berendezések vizsgálatára szolgáló mobil robbantókamra kifejlesztése.

A SENTIMENTO Kft. a Széchenyi 2020 „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című pályázati felhívásán 79 0840 185 Ft támogatást nyert. A vállalkozás 133 456 700 Ft összköltségű projekt során egy robbanásveszélyes környezetben felhasználni kívánt gyártmányok vizsgálatát biztosító egyedi tervezésű és gyártású ún. mobil robbantókamra és a hozzá tartozó műszerrendszer kifejlesztését tűzte ki célul.

Az Európai Parlament 94/4/EC direktívája, amit egyszerűsítve ATEX-nek (ATmospheric EXplosable) neveznek, előírta mind a gyártók, mind a felhasználók részére az alkalmazott technológiák, berendezések, gyártmányok alkalmazhatóságát, mind villamos, mind nem villamos berendezések területén robbanásveszélyes környezetben. Eme szabvány 2016 április 20.-ától új néven, főleg a gyártók szemszögéből nézve több kiegészítéssel és változtatással, 2014/34/EU néven lépett életbe. A robbanásveszélyes környezetben üzemelő berendezések java része a ma Magyarországon a gyógyszeripar, élelmiszeripar területén a régi magyar Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján lett engedélyeztetve és ezen szabályozás alapján vesz részt az ipari termelésben. A hatósági felülvizsgálatok során, mint pl. GÉPMI, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alá tartozó Tűzoltóság, ezek a berendezések a ma érvényes európai szabványban előírt követelményeknek nem, vagy csak kismértékben felelnek meg. A EU-s direktívának való megfelelést jelentősen nehezíti és megdrágítja, hogy ma Magyarországon a robbanásveszélyes környezetben üzemelő berendezések vizsgálata nem megoldott. A vizsgálatokat jelenleg magas költségű szállítással, jelentős termeléskieséssel a környező országok valamelyikében (pl.: Románia, Csehország) lehet csak elvégeztetni. Ez a tény, hogy ezek a berendezések megfelelőségét lehessen igazolni ad létjogosultságot a mobil robbantókamra megtervezésére, megépítésére és alkalmazására. Szükséges és elvárható, hogy ezen berendezések vizsgálata során a lehető legkisebb mértékű kiesése történjen a termelésből. A tervezett fejlesztés újdonsága mobilitásában áll, ugyanis ilyen berendezés még sehol sem létezik. A külföldi vizsgálatot végző szolgáltatóknál ugyanis csak fixen telepített, ráadásul a tervezett mobil robbantókamránál kisebb eszközök tesztelését lehetővé tevő robbantókamrák üzemelnek. A mobil (közúti forgalomban szállítható, a KRESZ előírásainak megfelelő) robbantókamra így jelentős piaci előnyt jelent a szolgáltatást igénybe vevők részére, ugyanis – mivel a robbantókamra „házhoz megy” – nincs szükség a vizsgálandó berendezések leszerelésére, szállítására, továbbá jelentősen csökkenti leszerelés és szállítás miatti több napos, vagy akár egy hetet is meghaladó termeléskiesést. A tervezett fejlesztés keretben létrehozandó eszköz célcsoportjai egyrészt azon magyar és külföldi forgalmazók lesznek, akik robbanásveszélyes környezetben üzemelő berendezések disztribúciójával foglalkoznak. A fejlesztés másik célcsoportja pedig azon hazai és külföldi forprofit cégek, állami vállalatok (pl.: erőművek) lesznek, akik robbanásveszélyes környezetben üzemeltetnek különböző berendezéseket (pl.: villanymotorokat), és ezen berendezések rendszeres vizsgálatára kötelezettek a fentnevezett uniós direktíva alapján.