Kedvezményezett neve: SENTIMENTO Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.7-15-2016-00578
Projekt címe: A robbanásveszélyes környezetben felhasználni kívánt gyártmányok vizsgálatát biztosító
egyedi tervezésű és gyártású ún. mobil robbantókamra és a hozzá tartozó műszerrendszer megvalósítása
Szerződött támogatás összege: 79 840 185 Ft
Támogatás mértéke: 59,82%
Projekt tartalmának bemutatása: A projekt során létrejövő mobil robbantókamra, mint vizsgáló állomás.
Mobilitásának köszönhetően nem csak Magyarországon, hanem világszerte is
egyedinek számító fejlesztés, amely az ipar számos területén alkalmazott bizonyos
védelmi móddal ellátott robbanásbiztos készülékek vizsgálatára alkalmas.
Mobilitásának köszönhetően a vizsgálni kívánt készülékek üzemeltetőinek nagy
segítséget nyújt. Jelentős anyagi kiadást és termelési időkiesést lehet elérni
ennek a vizsgálóállomásnak az alkalmazásával.
Projekt tervezett befejezési dátuma 2020.07.31. 2020.10.29.

Sajtóközlemény

2018.08.01.

Megkezdődött egy a robbanásveszélyes környezetben alkalmazott berendezések vizsgálatára szolgáló mobil robbantókamra kifejlesztése.

A SENTIMENTO Kft. a Széchenyi 2020 „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című pályázati felhívásán 79 0840 185 Ft támogatást nyert. A vállalkozás 133 456 700 Ft összköltségű projekt során egy robbanásveszélyes környezetben felhasználni kívánt gyártmányok vizsgálatát biztosító egyedi tervezésű és gyártású ún. mobil robbantókamra és a hozzá tartozó műszerrendszer kifejlesztését tűzte ki célul.

Az Európai Parlament 94/4/EC direktívája, amit egyszerűsítve ATEX-nek (ATmospheric EXplosable) neveznek, előírta mind a gyártók, mind a felhasználók részére az alkalmazott technológiák, berendezések, gyártmányok alkalmazhatóságát, mind villamos, mind nem villamos berendezések területén robbanásveszélyes környezetben. Eme szabvány 2016 április 20.-ától új néven, főleg a gyártók szemszögéből nézve több kiegészítéssel és változtatással, 2014/34/EU néven lépett életbe. A robbanásveszélyes környezetben üzemelő berendezések java része a ma Magyarországon a gyógyszeripar, élelmiszeripar területén a régi magyar Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján lett engedélyeztetve és ezen szabályozás alapján vesz részt az ipari termelésben. A hatósági felülvizsgálatok során, mint pl. GÉPMI, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alá tartozó Tűzoltóság, ezek a berendezések a ma érvényes európai szabványban előírt követelményeknek nem, vagy csak kismértékben felelnek meg. A EU-s direktívának való megfelelést jelentősen nehezíti és megdrágítja, hogy ma Magyarországon a robbanásveszélyes környezetben üzemelő berendezések vizsgálata nem megoldott. A vizsgálatokat jelenleg magas költségű szállítással, jelentős termeléskieséssel a környező országok valamelyikében (pl.: Románia, Csehország) lehet csak elvégeztetni. Ez a tény, hogy ezek a berendezések megfelelőségét lehessen igazolni ad létjogosultságot a mobil robbantókamra megtervezésére, megépítésére és alkalmazására. Szükséges és elvárható, hogy ezen berendezések vizsgálata során a lehető legkisebb mértékű kiesése történjen a termelésből. A tervezett fejlesztés újdonsága mobilitásában áll, ugyanis ilyen berendezés még sehol sem létezik. A külföldi vizsgálatot végző szolgáltatóknál ugyanis csak fixen telepített, ráadásul a tervezett mobil robbantókamránál kisebb eszközök tesztelését lehetővé tevő robbantókamrák üzemelnek. A mobil (közúti forgalomban szállítható, a KRESZ előírásainak megfelelő) robbantókamra így jelentős piaci előnyt jelent a szolgáltatást igénybe vevők részére, ugyanis – mivel a robbantókamra „házhoz megy” – nincs szükség a vizsgálandó berendezések leszerelésére, szállítására, továbbá jelentősen csökkenti leszerelés és szállítás miatti több napos, vagy akár egy hetet is meghaladó termeléskiesést. A tervezett fejlesztés keretben létrehozandó eszköz célcsoportjai egyrészt azon magyar és külföldi forgalmazók lesznek, akik robbanásveszélyes környezetben üzemelő berendezések disztribúciójával foglalkoznak. A fejlesztés másik célcsoportja pedig azon hazai és külföldi forprofit cégek, állami vállalatok (pl.: erőművek) lesznek, akik robbanásveszélyes környezetben üzemeltetnek különböző berendezéseket (pl.: villanymotorokat), és ezen berendezések rendszeres vizsgálatára kötelezettek a fentnevezett uniós direktíva alapján.

Látványtervek

Tevékenység beszámoló

  1. szakasz:

Primer és szekunder kutatási fázis

Időszak: 2018.08.01 – 2018.12.31.

A primer és szekunder kutatási fázisra a projekt kezdetén kerül sor. Vizsgálni kívánjunk a magyarországi, illetve nemzetközi gyakorlatban fellelhető hasonló megoldásokat. A Feladat keretein belül meghatározásra kerülnek a felhasználói követelmények: diagramokkal kiegészített természetes nyelvű kijelentések arról, hogy mely szolgáltatásokat várunk el a rendszertől, és annak mely megszorítások mellett kell működnie. Az ügyfelek és a fejlesztők képviselői számára készülnek, akik nem rendelkeznek részletes technikai ismerettel a rendszerről. Meghatározásra kell, hogy kerüljenek a rendszerkövetelmények: a rendszerszolgáltatásokat és megszorításokat jelöli részletesen

Örömteli hangulatban kezdődtek meg a munkálatok a pályázat tárgyát képző mobil robbantókamra kapcsán. Kollégáink már a pályázati anyag összeállításakor nagyon bizakodtak a megvalósítás sikerességében, valamin, hogy a kifejlesztett berendezésre hatalmas igény lesz a piacon. Ezeket az érzéseket az első fázis kezdeti időszak csak erősített, mivel a pályázáskor már kiderült kutatási eredményeket csak megerősítették a primer és szekunder kutatási szakaszban fellelt belföldi és külföldi igények pontos adatai.

  1. szakasz:

Specifikálás

Időszak: 2018.11.01 – 2019.01.31.

Ennek a kísérleti-fejlesztésnek az első lépése a specifikálás. Az agilis fejlesztési módszertan első lépéseként meghatározunk egy fejlesztési ütemtervet. A hardver fejlesztése esetében a mechanikai és elektronikai elvárások, a szoftveres szinten a fejlesztési és futtatási platform és felhasználói funkciók definiálása, a meglévő szoftverezközök közötti átjárhatósági és integrációs követelmények meghatározása szükséges. A specifikáció forrásai a megelőző munkaszakaszban létrejött kutatási és elemzési összefoglalók. Kísérleti-fejlesztés során a kutatásból és gyakorlati tapasztalatainkból nyert, általunk létrehozott ismeretanyagra támaszkodunk. A hardveres mechanikai specifikációnak tartalmaznia kell a platform befoglaló mérettartományát, tervezett tömegét, a felhasznált alapanyagokat és a hozzá rendelt gyártástechnológiákat. Az elektronikai specifikációnak tartalmaznia kell az adatkommunikáció típusát, a beépítésre kerülő nagy sebességű kamerát, a vezérléshez használt mikrovezérlő architektúrát. Tekintettel kell lennünk a gyártmánnyal szemben támasztott szabványokra és előírásokra. A szoftveres specifikáció két részből tevődik össze: a beágyazott szoftverből és fejlesztőkörnyezetéből, valamint a felhasználói kezelőfelületből és annak fejlesztőkörnyezetéből. Előbbit meghatározza a kiválasztott mikrovezérlő.

Elektronikai specifikáció, melyben a megfelelő mikrovezérlő architektúra és elektronikai alkatrészek kiválasztása. A beágyazott szoftver fejlesztése QT platform használatával.

A szoftver rendszerkövetelmények meghatározásakor elvárás, hogy a követelményt leíró specifikáció legyen teljes és ellentmondásmentes! A szoftveres specifikáció két részből tevődik össze: a beágyazott szoftverből és fejlesztő környezetéből, valamint a felhasználói kezelőfelületből és annak fejlesztőkörnyezetéből. Előbbit meghatározza a kiválasztott mikrovezérlő.

3.szakasz:

Prototípus tervezés

Időszak: 2019.02.01 – 2019.06.30.

A kísérleti-fejlesztés második lépcsője a specifikációk figyelembevételével a prototípus tervezése. Első lépésként a kereskedelmi forgalomban kapható mechanikai és elektronikai részegységek közül kell azokat megtalálnunk, melyek segítségével kielégíthetőek a specifikációban lefektettet elvárások. Előzetes formatervek születnek, melyek kinduló pontként szolgálnak a tervezési folyamathoz. Ezt követően megkezdődik a mechanika és elektronikai alkatrészek tervezése. A mechanikai tervezéshez lehetőség szerint olyan kollaboratív tervezőszoftvert (pl. parametrikus alkatrésztervezésre alkalmas Solid Works) kívánunk használni, amely CAM modult is tartalmaz. A mechanikai modellek tervezésénél fő szempont, hogy a termék kisszériás gyártása a későbbiekben költséghatékonyan megoldható legyen.

  1. szakasz:

A prototípus legyártása

Időszak: 2019.07.01 – 2020.01.31

A tervezési folyamatot a prototípus gyártása követi. A mechanikai elemek gyártásához szubsztraktív gyártástechnológiákat (CNC marás és lézervágás) használunk majd. A gyártás ezen szakasza a un. Rapid Prototyping (gyorsprototípus gyártás). A Rapid ProtoTyping jelentése olyan technológiákból származik, melyek a számítógéppel segített tervezés (ComputerAided Design – CAD) folyamatából közvetlenül képesek fizikai modell legyártására. A gyorsprototípus berendezéseknek köszönhetően lehetőségünk van a kész tervek közvetlen elkészítésére, így azonnal rendelkezésünkre áll egy prezentációs modell. Az így elkészített alkatrészek technológiától függően terhelhetőek, valamint különböző szimulációs elemzésekre is alkalmasak. Az elektronikai prototípusok gyártását szolgáltatásként kívánjuk igénybe venni, mivel az már most is tudjuk, hogy a vizsgálókamra elektronikai vezérlése viszonylag kis méretű kell, hogy legyen, ugyanakkor számos szenzorral kell felszerelnünk azt; emiatt nagy valószínűséggel 2-4 rétegű nyomtatott áramkört kell terveznünk felületszerelt alkatrészek használatával. Az alkatrészek beszerzése és legyártása után megtörténik az első modulok dokumentált összeszerelése. Megkezdődik a backend és a frontend fejlesztése, az operátorok felhasználó felületének kialakítása. E munkaszakaszt követik az első körös felhasználói tesztek.

„A vezérlöáramkör kapcsolási rajzának, nyomtatott áramköri tervének elkészítése és gyártáselkészítése, a prototípus és a nullszériás gyártása.”

Grafikus felhasználói felület, Backend és frontend felület, az operátotok felhasználói felülete, interfész felületek

  1. szakasz:

Tesztelés

Időszak: 2020.02.01 – 2020.04.30.

A felhasználói tesztek lényege, hogy képet kapjunk az eszköz használhatóságáról, az összeszerelés minőségéről. A tesztek eredménye visszacsatornázásra kerül, célja a felhasználói élmény növelése. A programozási felület kiforrottabb lesz, és újabb funkciókkal egészül ki. Az adatgyűjtő és a kommunikációs modulokkal kapcsolatos visszajelzéseket pedig a tesztfázist követő gyártáselőkészítési feladatok számára szolgáltat információt az esetleges áttervezéshez.

  1. szakasz:

Gyártáselőkészítés

Időszak: 2020.05.01 – 2020.07.31.

A gyártáselőkészítési fázisban a felhasználó tesztek eredményeit csatornázzuk vissza. Ez egyrészről jelenti a mechanikus elemek és elektronika áttervezését és kisszériás gyártásra való optimalizását; valamint a késztermék gyártmány és összeszerelési terveinek elkészítését. A gyártáselőkészítés fontos lépése a beszállító és alvállalkozó háttér kialakítása. Ebben a fázisban megszületik a végleges formaterv. A gyártáselőkészítéssel együtt a grafikus felhasználó felület is végleges formát fog ölteni. A piacravitel szempontjából a megfelelő arculat, az általa létrehozott brand kialakítása legalább annyira fontos, mint a fejlesztés maga.

Grafikus felhasználói felület, Backend és frontend felület, az operátotok felhasználói felülete, interfész felületek- tesztelés után véglegeített