Project Description

A Hecht tecnologie a porok, különböző anyagok továbbítására, feladagolására specializálódott gépgyártó cég a gyógyszer-, élelmiszer-, vegyipar számára. Kiváló berendezések számos tároló-, feldolgozó edénybe való terméktöltéshez, valamint abból történő kiadagoláshoz, ürítéshez. Például: FIBC, konténerek, hordók, „bigbag” zsákok, karton dobozok. Az anyagszállítás területén kimagasló.

Szeparálás-Definició

Szeparálásnak, elhatárolásnak nevezzük azt a folyamatot, ahol egy definiált térbe szorítjuk a biológiai hatóanyagokat (gyógyhatású anyagok, patogén faktor), vagy minden egyéb tulajdonságú anyagot. A gyógyszeriparban akkor beszélünk teljes elhatárolásról, mikor ezen káros anyagoktól megvédjük az operátort és a környezetet, valamint meggátoljuk a keresztszennyeződést.

Annak biztosítása érdekében, hogy a gépkezelő teljes biztonságban legyen, biztosítani kell a megfelelő elválasztást a teljes folyamat alatt, a gyártási folyamat kezdetétől egészen a csomagolásig. A kritikus pont leggyakrabban a gyártó berendezés és a tároló edények (tartályok, zsákok, hordók, FIBC-k) közötti szállítási folyamat. A munkahelyi határérték meghatározásához az OEL/OEB rendszer szerinti besorolás felelős, amely meghatározása után kiválasztható a megfelelő szállító rendszer. Az OEL/OEB besorolás üzemi feltételeket szab.

Új anyagoknál, termelési folyamatoknál fontos a kémiai anyagoknak és technológiáknak a megfelelő besorolása, amellyel a beruházási és fejlesztési költségek csökkenthetők.

OEL/OEB

Az OEB érték (1,2,3,4,5) az anyagok toxicitásának mértékét jelenti. A cél a megfelelő osztályozása a terméknek, amely jelentős tényező a gyártó berendezések kiválasztásában.
Az OEL definiálja az átlagos szennyező, mérgező anyag koncentrációt a levegőben (µg/m³), abban a helyiségben ahol a dolgozó tartózkodik a folyamat, gépkezelés közben, mindezt 8 órán keresztül mérve.

A HECHT Technologie GmbH kifejlesztett rendszerei és szállító konténerei az összes OEL/OEB besorolásnak megfelelnek.

HECHT.EU