Tisztelt Olvasóink!

Szakmai sorozatunk egy újabb ISO szabványunk részleteibe avat be. Íme a SZTÉK rovat újabb cikke.

Mi az ISO 37001 – Antikorrupciós irányítási rendszer?

Az ISO 37001 nemzetközi szabvány, az antikorrupciós irányítási rendszer létrehozására, bevezetésére, fenntartására és fejlesztésére határoz meg követelményeket.

A szervezetek az alapelvek figyelembevételével segítséget kaphatnak vagyongazdálkodásuk szervezeten belüli fejlesztéséhez.

A többi irányítási rendszerhez hasonlóan az ISO 37001-nek történő megfelelést is harmadik, független, erre szakosodott ún. tanúsító szervezetek – tanúsítvány formájában – tudják igazolni. Cégünk a Sentimento Kft., ezzel is próbál a külvilág (hazai és nemzetközi ügyfelek, üzleti partnerek, hatóságok) irányába egyfajta legitimitást biztosítani, egyben demonstrálva a szervezet elkötelezettségét és erőfeszítéseit a vállalati korrupcióval kapcsolatban. 

A szabvány magyar bemutatására MSZ ISO 37001:2019 Antikorrupciós irányítási rendszerek címen 2019. november 14-én került sor. 

Kinek készült ez a szabvány?

Ez a szabvány a nemzetközi jó gyakorlatot tükrözi és valamennyi jogrendben alkalmazható. Egyaránt alkalmazható továbbá kis, közepes és nagy méretű szervezetekre, akár a közszférában, akár a magánszférában vagy a nonprofit ágazatban végzik tevékenységüket. A szervezetre jellemző korrupciós kockázatok többek között a szervezet méretétől, tevékenységének jellegétől, mértékétől és összetettségétől, valamint attól függenek, hogy a szervezet tevékenységét hol és mely ágazatokban végzi.

Az ISO 37001 szabványt azért fejlesztették ki, hogy válaszoljanak a vállalatoknak a megvesztegetés és a korrupció megelőzésére tett proaktív intézkedések iránti növekvő igényére. A szabványt úgy alakították ki, hogy segítse a vállalatoknak azonosítani a korrupciót, és a megvesztegetés-ellenes irányítási rendszerek (ABMS) sikeres alkalmazása követelményeinek meghatározásával támogassa a megvesztegetés-ellenes kultúrát.

Mi a korrupció?

A korrupció olyan társadalmi jelenség, amelyről mindenki hallott már élete folyamán. Mondhatjuk, hogy olyan negatív érzéseket keltő jelenség, amelynek csökkentése, háttérbe szorítása minden társadalom jól felfogott érdeke. A korrupció nem kezelhető egyszerűen csak bűncselekményként, mert következményei ennél jóval messzebbre mutatnak.

A korrupció:

  • megingatja a piaci szereplők közintézményekbe vetett bizalmát,
  • torzítja a piaci versenyt,
  • és súlyos veszélyt jelent a társadalmak stabilitására.

A korrupció problémáját nem lehet csupán jogi eszközökkel kezelni. A szervezetek egyéni felelőssége, hogy a korrupció elleni harchoz megelőző jelleggel járuljanak hozzá. Legyenek példamutatóak és elkötelezettek az átláthatóság, a nyitottság és a megfelelés kultúrájának megteremtésében.

AZ ISO ennek érdekében alkotta meg irányítási rendszerszabvány formájában azt a kritériumrendszert, amelynek fő célja:

  • támpontot és segítséget nyújtani egy a megvesztegetés ellen irányuló irányítási rendszer kialakításához, bevezetéséhez, működtetéséhez és folyamatos fejlesztéséhez.
  • olyan módszereket adjon az alkalmazó kezébe, amelyek segítéségével a megvesztegetések okozta kockázatok felderíthetőek és minimalizálhatóak.
  • erősíteni a bizalmat az alkalmazó szervezet iránt.
  • csökkenteni a megvesztegetésből adódó károkat, költségeket és kockázatokat.
  • keretet biztosítson az alkalmazó szervezet valamennyi munkatársának arra, hogy képes legyen kimutatni és megelőzni a korrupciós tevékenységeket, ezzel jelentős költségeket megtakarítva a szervezet számára.

A szabványok tehát abban segítik a vállalatokat, hogy számos jogszabályi követelménynek, hatósági és piaci igényeknek és egyéb elvárásoknak tudjanak megfelelni, egységes keretrendszerben. Az ISO 37001 bevezetése, tanúsító szervezet általi tanúsítása és működtetése segítheti a vállalatokat abban, hogy a vállalat teljesíteni tudja az antikorrupcióval kapcsolatos számos jogszabályi, hatósági és egyéb követelményt.

A szabvány bevezetése tehát segít megelőzni, illetve idejekorán detektálni a vállalat javára vagy terhére elkövetett korrupciós jellegű cselekményeket. 

Cégünk 2022 novemberében az EMT Első Magyar Tanúsító Intézet általi felülvizsgálat után sikeresen megkapta ezen tanúsítványt is, mely ma még Magyarországon nem olyan elterjedt a többi ISO szabványokhoz képest. Ezért még büszkébben tudjuk hangsúlyozni, az elsők között vagyunk!

www.sentimentokft.eu