Tisztelt Követőink, Partnereink!

Jöjjenek velünk, mélyedjünk közösen az ATEX témakör rejtelmeibe. A szakmai cikksorozatunk következő állomását olvashatják a SZTÉK eheti megjelenésében.

A Sentimento Kft. ATEX-es szakcikk sorozatának a lényege, hogy betekintést adjunk a robbanásbiztos, ill. robbanásvédett technika alkalmazásáról, felhasználásáról és berendezéseinek javításáról.

Szakmai összefoglalásként: A robbanás nem más, mint gyors égés, azaz oxidáció, amihez három dolog kell:

  1. éghető anyag,
  2. levegő (oxigén) és
  3. gyújtó forrás, ill. gyulladási hőmérséklet,

valamint az, hogy ezek mindegyike térben és időben egyszerre jelen legyen.

Ezt szemlélteti az égési háromszög a csatolt képmontázsban.

Ez jellemzően gáz, gőz és köd közeg esetében igaz, a poroknál ez némileg eltér. Arra majd egy későbbi cikkünkben fogunk kitérni.

Az MSZ EN 60079-10 szabvány szerint: „A robbanóképes gázközeg a gáz- vagy gőzállapotú éghető anyag levegővel alkotott keveréke normál légköri viszonyok között, amelyben a gyújtást követően az égés végighalad a teljes keveréken.”

Azonban az sem mindegy, hogy mennyi éghető anyag keveredik, mennyi oxigénnel. Ha nagyon kevés, vagy nagyon sok az éghető anyag (gondoljunk csak egy rosszul beállított karburátorra), az égés egyre nehézkesebb, sőt elérhető az a határpont, amin túl a keverék be sem gyújtható.

Égési háromszög

Égési háromszög

Ezeket a nevezetes pontokat:

  • alsó robbanási határnak ( ARH)
  • felső robbanási határnak ( FRH) nevezzük

A két határérték közül az FRH hordoz nagyobb kockázatot magában, ugyanis amennyiben bőséges levegő mennyiség áll rendelkezésre, akkor előfordulhat, hogy a nem robbanóképes keverék „belehígul” a veszélyes, piros sávba. Ezek a határértékek anyagonként eltérőek.

Ahhoz, hogy a gyártók, a robbanás elleni védelemnek, illetve a hazai szabályozásnak biztosan meg tudjanak felelni, a megrendelőnek, beruházónak elsősorban a saját meglévő, vagy leendő technológiájával, illetve az ott használt esetleges robbanásveszélyes anyagokkal kell tisztában lenniük.

Ennek okai a személy- és vagyonvédelem felértékelődése, valamint az EU-s szabványok honosítása, direktívák átvétele.

A vegyipar, kozmetikai és gyógyszeripar gyakran használ alap-, vagy segédanyagként RB-s szempontból veszélyes, éghető anyagot. Gyújtó forrásként jelen vannak maguk a gyártó berendezések és azok segédberendezései. Ezért az égési háromszög elemei közül a levegő oxigén szintjének redukálása marad, mint lehetséges megoldás. Ezt inertizálással érjük el, melyet a következő cikkünkben fogunk Önöknek bemutatni. 

Cégünk akkreditált ATEX-es javítóműhellyel rendelkezik. Ha Önnek bármilyen ATEX-el kapcsolatos kérdése lenne (robbanásvédelmi dokumentáció, zónabesorolás, gyújtóforrás-elemzés, robbanásbiztos berendezés, stb.) keresse bizalommal a Sentimento Kft-t!