Tisztelt Olvasóink!

Szakmai sorozatunk egy újabb ISO szabványunk részleteibe avat be.

Napjaink egyik legfontosabb feladata környezetünk megóvása és védelme, a technika és a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű használata. Hiszen ettől függ utódaink, a következő generációk jövője és életminősége.

A vállalkozások, termékek, szolgáltatások szoros kölcsönhatásban állnak a környezettel, erre mi is mint Sentimento Kft. nagy hangsúlyt fektetünk.

Mit teszünk érte? Önök mit tesznek érte? Tegyünk érte!

A jövő kihívása az olyan innovatív környezetvédelmi megoldásokban van, amelyek tartósan megkímélik környezetünket és erőforrásait, ugyanakkor növelik a gazdasági és technológiai versenyképességet.

A környezettudatos magatartás kinyilvánítása és gyakorlata nagyon fontos szempont számunkra, és a köztudatban is egyre inkább elvárt a gazdálkodó szervezetektől is.

A környezettudatos vállalati irányítás egyik eszköze a Környezetközpontú Irányítási Rendszer rövid néven KIR, melynek követelményeit az ISO 14001-es szabvány írja le.

Vállalatunknak meghatározó szerepe van abban, hogy vezetőink és dolgozóink mennyire képesek a környezettudatos gondolkodás, cégirányítás megvalósítására, mennyire helyezik előtérbe a környezetszennyezés elkerülését, a környezet megóvását, és a manapság talán még fontosabbá vált gazdaságos energiafelhasználást.

A fejlett országok vásárlói már nem csak a minőséget követelik meg a termékekben, hanem elvárják az igazolt, környezeti szempontoknak megfelelő gyártást, szolgáltatást, működést. A környezetközpontú gondolkodás elősegíti a szigorodó hatósági elvárásoknak való megfelelést
is.

A környezet megóvása sokkal kisebb költséggel jár, mint a sérült környezet helyreállítása – a helyreállítás ma már minden esetben a károkozó felelőssége, költsége. Az ISO 14001-es szabványnak megfelelően kialakított Környezetközpontú Irányítási Rendszer a megelőzés egyik eszköze.

A KIR tanúsítvány független szakértői vizsgálat alapján kiadott okirat, amely azt igazolja, hogy egy szervezet: tevékenységét úgy végzi, hogy a környezet terhelési, szennyezési veszélyezettségét a minimálisra csökkentse, a jogszabályi követelmények teljesítése érdekében elkötelezett, rendszeresen, folyamat- és rendszerszemlélettel vizsgálja felül és fejleszti a szervezet környezetvédelmi intézkedéseinek hatásosságát, működését.

Cégünk 2016 óta rendelkezik akkreditált harmadik fél általi ISO 14001 tanúsítással. Ezen tanúsítás minden évben sikeresen Megújításra/Felülvizsgálatra kerül. Így történt ez 2022. novemberében is, amikor az EMT Első Magyar Tanúsító Intézet által sikeres Megújító audit után megkaptuk a tanúsítványainkat!

Üdvözlettel:
https://sentimentokft.eu