Tisztelt Partnereink, Követőink!
A SZTÉK szakmai megjelenése az Atex, a Robbanásbiztos berendezések rejtelmeibe vezeti be az olvasót.

Ahhoz, hogy a gyártók, a robbanás elleni védelemnek, illetve a hazai szabályozásnak biztosan meg tudjanak felelni, a megrendelőnek, beruházónak elsősorban a saját meglévő, vagy leendő technológiájával, illetve az ott használt esetleges robbanásveszélyes anyagokkal kell tisztában lennie.

Ennek okai a személy- és vagyonvédelem felértékelődése, valamint az EU-s szabványok honosítása, direktívák átvétele.
A Sentimento kft hazánkban elsők között, ATEX-es akkreditált javító műhellyel rendelkezik. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kollégái folyamatos továbbképzésben részesülhessenek ezen a területen, és szaktudás legújabb ismereteit elsajátíthassák. A cég szoros kapcsolatot ápol az egyik legnagyobb magyarországi tanúsító intézettel (ExNB Tanúsító Intézet Kft.) és annak oktatói, szolgáltatói részlegével (Veproil Kft.) is.
Magyarország legismertebb szakértője Veress Árpád a tanúsító intézetek ügyvezetője készségesen válaszolt néhány közérdekű kérdésünkre, mint a területet legjobban ismerő szakember:

 1. A hazai piacon az elmúlt években megnőtt az RB-s berendezések utáni igény. Mivel
  magyarázható ez?
  Szigorodott az ellenőrzés és nőtt az ez irányú szakmai kompetencia mind végfelhasználói, mind
  beszállítói vonalon (illetve Hatósági oldalon is). A szabályozás egyértelmű: potenciálisan (gáz és/vagy por) robbanásveszélyes térben robbanásbiztos berendezéseket kell alkalmazni és azokat a teljes élettartam alatt a tervezett és megfeleltetett állapot szerint kell üzemeltetni. A vonatkozó rendeletek szabályozzák a szakirányú kompetenciát azonos területen.
 2. A hatóságoknak van kapacitásuk a megnövekedett berendezés szám ellenőrzésére?
  Hatóságok direkt ellenőrzést nem folytatnak, ellenben az üzemeltető, illetve beszállító feladata és felelőssége a megfelelőség igazolása. Amikor meg már a probléma fennáll, a hatóságok a vonatkozó előírásoknak megfelelően járnak el és kérik a megfelelőség igazolást. Robbanásbiztos termékek esetében kijelölt RB Tanúsító Intézetek igazolják a gyártók mellett a megfelelőséget. Ugyanakkor a működtetés időszakaszában már az üzemeltető feladata az adott műszaki színvonal fenntartása és dokumentálása.
 3. A robbanásbiztonság, a robbanás elleni védelem csak ajánlott, vagy kötelező érvényű?
  Kötelező érvényű. Erről egyértelműen nyilatkozik az ATEX Direktíva mellett az összes vonatkozó irányelv (pl. Gép-, PED- stb), illetve lokálisan pl. Magyarországon a Tűzvédelmi-, Munkavédelmi Törvény stb.
 4. A magyarországi szabályozás részben eltér az európaitól, gondolunk itt a TMT-re (Tűzvédelmi-, Munkavédelmi Törvény). Mi ennek az oka? Van ennek létjogosultsága a jövőben? 
  Minden Uniós Tagországnak, így Magyarországnak is megvan a kötelezettsége, hogy az Uniós szabályozást bevezesse itthon, ez meg is történt (35/2o16 NGM, 3/2oo3 FMM ESZCSM). Ezen felül saját hatáskörben, de az előbbieknek nem ellentmondva, adott Hatóság jogkörében van lehetőség további szabályozás bevezetésére. Ilyen a TMT is – Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány. A TMT kötelező, amennyiben adott gyártmány a szabályozás tárgykörébe tartozik és 3. feles RB Tanúsításnak része az nem volt. További előírás még, hogy tűz vagy robbanásveszélyes rendszer üzembehelyezése előtt azzal kapcsolatban Tűzvédelmi Célú Vizsgálatot (TCV) kell elvégezni. Mind a TMT, mind a TCV tekintetében arra kijelölt Tanúsító Intézetek állnak rendelkezésre.
 5. Milyennek látja a hazai ATEX kultúrát?
  Jelentős szemlélet változáson ment keresztül. Ma már a megkeresések nem arra vonatkoznak, hogy oldjuk meg ügyesbe, hanem már a tervezés korai szakaszában bevonásra kerülnek a területen jártas, megfelelő illetékességgel bíró szakemberek. Mind a felhasználók, mind a beszállítók saját múltbéli tapasztalataik alapján odafigyelnek és a megoldást keresik a tárgyi témakörben és alkalmazzák is azokat adott üzem, gép, eszköz, berendezés teljes élettartama alatt. Fontos megjegyezni a dokumentáltság itt fontos tényező, és a tervezett állapotban történő változásokat folyamatosan nyomon kell követni a teljes élettartamra vetítve.

Az éghető gázok, illékony oldószerek (üzemanyagok), poros és más veszélyes anyagok kezelése, mozgatása, adagolása számos veszélyt rejt magába. Szükséges egy hozzáértő, szakértő csapat, aki segít egy komplex technológiai sor meghatározásában, a szükséges berendezések és a kiszolgáló egységek kiválasztásában, beszerzésében, azok robbanásbiztos kivitelben történő legyártásában, esetleges átalakításában.

Ha Önnek bármilyen ATEX-el kapcsolatos kérdés merülne fel (robbanásvédelmi dokumentáció, zónabesorolás, gyújtóforrás-elemzés, robbanásbiztos berendezés beszerzése, gyártása, átalakítása, tanúsítása stb.) keresse bizalommal a Sentimento Kft-t!

Ez a videó egy halálos robbanást mutat be, amely egy kozmetikai üzemben történt a New York-i Hudson-völgyben. A tűzvizsgáló egység megállapította, hogy a statikus elektromosság egy gyúlékony folyadékot robbantott be . Az okot balesetnek minősítették. Az érintett vegyszer a hexametil-disziloxán volt.
(A videó az Eyewitness News ABC7NY tulajdona. Eyewitness News ABC7N)

A porok kezelése, mozgatása is számos veszélyt hordoz.
Döbbenetes példák az alábbi videók történései, a malomiparból és egy porcukor gyárról:

Nicky Bates videója:

Kam Productions videója: